Εμβαδό ορθογώνιου παραλληλόγραμμου

Εμβαδό ορθογώνιου παραλληλόγραμμου

Εμβαδό ορθογώνιου παραλληλόγραμμου! Μπορούμε με τα block απο τις “Πράξεις” να υπολογίσουμε το εμβαδό ενός ορθογώνιου παραλληλόγραμμου. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητάμε δύο αριθμούς απο το χρήστη(μεταβλητές a και b) και μετά εμφανίζουμε το εμβαδό. Πατήστε...
Bitnami