Κάνοντας πράξεις

Κάνοντας πράξεις

Κάνοντας πράξεις! Μπορείτε να κάνετε πράξεις με τη χρήση των μπλοκ στην κατηγορία “Πράξεις”. Απλά μεταφέρετε τα μπλοκ στο λευκό χώρο και πατήστε το κουμπί για να εκτελεστεί ο κώδικας. Επιλέξτε απο την δεξιά στήλη τη γλώσσα προγραμματισμού για να δείτε τον...
Bitnami